Výťahy

Dodávame kvalitné, pohodlné a bezpečné výťahy s dôrazom aj na energetickú úspornosť samotného riešenia.

Dodávané výťahy - základné rozdelenie

Pohonu – elektrické, hydraulické, pneumatické
Konštrukčné usporiadanie – so strojovňou, ale aj bez
Druh riadenia – zberné, skupinové

Naše výťahy sú určené aj pre imobilných pasažierov, sú odolné voči vandalom a spĺňajú všetky bezpečnostné normy.

Servis a údržba

Servis je vždy vykonávaný poverenou osobu, t.j. vyškoleným zamestnancom. Našim cieľom je prevádzka zdvíhacieho zariadenia v bezporuchovom stave, s najvyššou mierou bezpečnosti a s predĺženou životnosťou.

Štandardom je informovanie o všetkých činnostiach formou elektronického výkazovu, vrátane evidencie o jednotlivých zásahoch. Poskytujeme komplexné servisné služby v mesačnej paušálnej platbe, s najlepšou starostlivosťou o zariadenie, počas celej doby životnosti.

Komplexný servis obsahuje

  • dozorca výťahu
  • odborné prehliadky
  • odborné skúšky
  • preventívna údržba – mazanie a doplnenie olejov, čistenie zariadenia a nastavenie
  • odstránenie bežných prevádzkových porúch
  • odstránenie porúch súvisiacich s dodaním náhradných dielov
  • kontrolná a kalibračná činnosť
  • 24 h dispečing
  • vyslobodzovanie zaseknutých pasažierov
  • školenie objednávateľa