Technologické projekty

Z našich realizácii a projektov vyberáme:

 

Vodná elektráreň Dobrohošť

VODNÁ ELEKTRÁREŇ DOBROHOŠŤ

Potrubný most

POTRUBNÝ MOST

VOZÍK ŠIKMÝCH HRADIDIEL – ČUNOVO