Samovýklopná kontajnerová nádoba

Samovýklopná kontajnerová nádoba

Kontajner slúži prevažne na prevážanie kovového odpadu (odrezky, opaly, železný odpad).

Kovový odpad sa z kontajnera vysýpa do určených dopravných alebo zberných prostriedkov. Z dôvodu bezpečnosti práce je potrebné, aby bol kompletný proces vysýpania zabezpečený bez zásahu viazača, len pôsobením zdvihu žeriava. Preto je kontajner navrhnutý ako samovyklápací. Obsluhu kontajnera pri prenose a vysýpaní šrotu zabezpečuje žeriavnik prácou žeriava. 

Vyklápanie kontajnera vykonáva žeriavnik nasledovne:

Kontajner položí na podlahu prepravného prostriedku. Súčasným spúšťaním zdvihu a pohybom pojazdu mosta dôjde k odopnutiu hákov zo závesných čapov. Nasledovným zdvíhaním kontajnera dôjde k opretiu spodných častí oválnych otvorov o výklopné čapy. Pokračovaním zdvíhania dôjde k preklopeniu kontajnera na podlahe a jeho naslednému vyprázdneniu.

Po vyprázdnení sa kontajner vo vyklopenej polohe prenesie cez bočnicu. Po položení prednej hrany vyprázdneneho kontajnera na podlahu haly sa súčasným spúšťaním zdvihu a pojazdom mosta kontajner prevalí do vodorovnej polohy. Do prepravnej polohy sa uvedie opätovným zachytením hákov bočníc do závesných čapov.

Nádoba kontajnera je zvarenec zhotovený z plechov  vystužený tyčami prierezu U. Tyče sú na steny privarené tak, aby vytvárali uzavretý prierez. Na stenách kontajnera (vo vystužených miestach) sú privarené závesné a výklopné čapy. Závesné čapy slúžia na prenos kontajnera, výklopné čapy slúžia na jeho preklápanie.

Nádoba kontajnera je zavesená na závese. Záves je zvarenec zhotovený z plechov (bočnice) a z tyčí U (priečka). V strede priečky je oko, ktoré slúži k zaveseniu na hák žeriava. Na koncoch priečky sú privarené bočnice. V miestach výrezov pre čapy sú zosilnené privarenými príložkami. V bočniciach je vytvorený závesný hák ktorý slúži, po zachytení do nosných čapov, na prenos kontajnera vo vodorovnej prepravnej polohe. V spodnej časti bočníc sú zhotovené šikmé oválne otvory, do ktorých sú nasunuté výklopné čapy a slúžia na preklápanie kontajnera.