Elektrohydraulický polypový drapák

Elektrohydraulický polypový drapák

Elektrohydraulický polypový drapák je určený pre prácu v železiarňach, zlievarňach, spaľovniach odpadu, prevádzkach chemického priemyslu... Pri práci je zavesený na hák mostového žeriava.  V telese drapáku je umiestnený hydraulický obvod poháňaný elektromotorom. Hydraulický obvod ovláda otváranie a zatváranie 6 čeľustí drapáku, ktoré sú upevnené na po obvode spodnej časti telesa drapáku. Na hornej časti telesa drapáku je upevnené závesné oko, ktoré slúži na zavesenia drapáku na hák žeriava.