Žeriav s lanovým kladkostrojom

Žeriav s lanovým kladkostrojom

Ideálne riešenie pre každé priemyselné prostredie s maximálnou nosnosťou až 80 ton. Ich aplikácia v praxi je možné od jednoduchých základných žeriavov až po vysokošpecializované riešenia s vysokou mierou kontroly a autonómie. To ich radí medzi najuniverzálnejšie riešenia.

SMART RIEŠENIE

Žeriav je známy svojím efektívnym využitím miesta a výborným umiestnením háka. Inteligentné funkcie ako kontrola výkyvov a cieľové polohovanie výrazne zjednodušujú jeho obsluhu. Všetky kľúčové súčasti sú navrhnuté špeciálne pre použitie so žeriavom a vyrobené vo vlastnej réžii profesionálmi na žeriavy.