Výrobné haly

Výrobná hala je vnímaná, ako jednoduchý priestor, kde sa umiestnia stroje, výrobné linky a sklady. V skutočnosti je pri výrobných halách potrebné brať do úvahy podstatne viac faktorov:

  • poloha a prístupové cesty
  • nájazdové rampy, nadrozmerné brány, zabezpečenie
  • administratívne priestory, šatne, sprchy
  • poschodové sektory
  • vnútorné vybavenie - žeriavy a žeriavové dráhy, regály, montážne jamy
  • prevádzkové požiadavky výrobných technológií
  • siete - elektrické rozvody, plyn, stlačený vzduch a technické plyny, vzduchotechnika, voda a kanalizácia

Len správne naprojektovaná výrobná hala a kvalitné vyhotovenie vám zabezpečia kontinuálnu prevádzku s minimálnymi prestojmi a presunmi materiálov.