Kliešte a klieštiny

Kliešte slúžia na manipulovanie so so zvitkami plechu. Skladajú sa z dvoch súčastí, rámu a dvoch ramien.

Rám je väčšinou zvarený z plechu. Na vnútornej strane bočníc sa nachádzajú vedenia v ktorých sú posuvne uložené ramená. Posun ramien a otáčanie klieští okolo zvislej osi sú prevádzané dvoma elektroprevodovkami uloženými na hornej strane rámu cez reťazové kolesá prostredníctvom reťazí.   

Ramená  klieští sú zvarené z plechu a tyčí U do utavretého prierezu. Horné  časti  ramien  sú  posuvne  uložené  v ráme  klieští. Spodné časti ramien  slúžia na zachytenie bremena (zvitkov plechu). Krajné polohy ramien (vysunutie a zasunutie) sú istené koncovými vypínačmi.

V zvislých častiach ramien sú nainštalované výklopné páky napojené na koncové vypínače, ktoré vypínajú zver klieští pri dotyku na bok prenášaného bremena (zvitku plechu). Zovretie ramien je signalizované svetelnou signalizáciou.