Verejné stavby

Spoločnosť Danube Industries je významným dodávateľom stavieb pre verejný a štátny sektor. Medzi naše najčastejšie realizácie patria technologické stavby malého, stredného a veľkého rozsahu. Zvládnutie týchto stavieb len potvrdzuje našu profesionalitu a skúsenosti v oblasti klasických stavieb, medzi ktoré stavby pre verejný sektor môžeme zaradiť.

Naša spoločnosť disponuje tímom profesionálov so všetkým potrebným technologickým zázemím na zvládnutie stavieb stredného a väčšieho rozsahu s dôrazom na dennodenné využívanie verejnosťou. Súčasťou našich služieb je aj zabezpečenie stavebného dozoru, dodávka potrebných technológií ako aj operatívne riešenie projektových problémov na dennej báze.