Rekonštrukcie verejných priestorov

Stará múdrosť hovorí, že lacnejšie je zbúrať a postaviť nanovo. My, vďaka našim skúsenostiam, dokážeme tento zavedený mýtus mnohokrát vyvrátiť. Dôkladnou znalosťou starých technológií výstavby vieme veľmi efektívne zhodnotiť, čo ešte má význam a čo už nie. Výsledkom je rekonštrukcia, ktorá je prevedená profesionálne, s dlhou trvácnosťou a optimálnym mixom využitia pôvodných stavebných prvkov a aplikáciou nových technológií na zaáklade starých.

Využitím našich znalostí je rekonštrukcia, ktorá je cenovo a finančne najvýhodnejším riešením pre zadávateľa. Nebúra a neničí sa nič, čo nemusí a nové inštalácie sú aplikované v minimálnej možnej miere so zachovaním požadovanej funkčnosti objektu.