Vodné projekty

Osobitnou časťou technologických stavieb sú vodné projekty, kedy sa mnohokrát časť výstavby realizuje pod vodou za prítomnosti profesionálov špeciálne školených a vybavených práve na práce v takýchto podmienkach. Ďalším aspektom týchto prác je mimoriadny dôraz na kvalitu a presnosť. Mnohé priestory a celky sa po uvedení dostanú pod hladinu a ich ďalší servis alebo správa je mimoriadne komplikovaná.

Vodná elektráreň Dobrohošť

VODNÁ ELEKTRÁREŇ DOBROHOŠŤ

VOZÍK ŠIKMÝCH HRADIDIEL – ČUNOVO