Otočné kladnice

Maximálne nosnosť 25 t

Konštrukcia otočnej kladnice sa principiálne neodlišuje od konštrukcií bežných kladníc.

Hák je otočne uložený na priečniku v axiálnom súdkovom ložisku. Upevnený je maticou a poistený proti samovoľnému uvoľneniu. Priečnik je uložený v spodnej časti dvoch bočníc, v ich hornej časti je uložený čap, na ktorom sú lanové kladky. Priečnik je v bočniciach upevnený čapmi a poistený skrutkami, čap je upevnený pomocou dvoch kruhových dosiek. Domazávanie axiálneho ložiska háku je riešené mazacím otvorom zo spodnej strany priečnika a zaskrutkovanou maznicou.

Otáčanie háku je riešené elektroprevodovkou cez ozubené súkolesie. Pastorok súkolesia je pripevnený na výstupnom hriadeli prevodovky, koleso súkolesia je pripevnené na matici háku. Prevodovka je uložená na samostatnom ráme, ktorý je pripevnený k bočniciam kladnice skrutkami. Prevodovka je vybavená preklzovou spojkou a brzdou s manuálny odbrzdením pomocou páky v kryte motora.

Celý mechanizmus otáčania spolu so spodnými časťami lanových kladiek je zakrytý dvojdielnym krytom, ktorý je pripevnený k bočniciam kladnice. Kryt na strane motora je vybavený dvierkami, cez ktoré je umožnený prístup k páke odbrzdenia. Medzi spodnou hranou kladiek a vrchom prevodovky je namontovaná deliaca stena.

Elektrické napätie sa privádza ku kladnici káblom zo žeriavovej mačky. Kábel je ku konštrukcie kladnice upevnený pomocou držiaka priskrutkovaného k priečniku. Otáčanie háku kladnice je prevádzané obsluhou žeriava zo žeriavovej kabíny.