Developerské projekty a bytové domy

Pod pojmom developerské projekty si mnoho ľudí predstavuje hlavne bytové a rezidenčné stavby. Nie je to úplne tak, mnohokrát ide aj o zariadenia v oblasti cestovného ruchu, kde sa kombinujú hotelové a apartmánové časti. V princípe však ide  o výstavbu bytových a ubytovacích jednotiek podľa predstáv a požiadaviek investora.

Pri realizácii takýchto projektov sme spoľahlivým partnerom, ktorý disponuje potrebnými pracovnými kapacitami ako v oblasti profesných pracovníkov, tak aj manažmentu a technológií stavby.