Servis a údržba

Spoločnosť Danube Industries zabezpečuje opravy, údržbu a servis:

  • žeriavov,
  • elektrických a ručných kladkostrojov,
  • prenosných mechanických a hydraulických zdvíhacích zariadení,
  • paletových vozíkov.

Pri opravách a rekonštrukciách žeriavových dráh zabezpečujeme geodetické zameranie pred a po oprave.

Servisná skupina nastupuje na odstránenie poruchy spravidla do 24 h po zaslaní záväznej objednávky, alebo nahlásení poruchy v prípade dlhodobého zmluvného vzťahu o servise a údržbe zdvíhacích zariadení.

Autorizovaní a školení technici vypracujú pred samotným začatím prác analýzu za účelom zistenia a presného posúdenia stavu vášho zariadenia, vyhodnotia riziká, rozpoznajú príležitosti na zdokonalenie a vypracujú odporúčania. Aktívny program preventívnej údržby je rozhodujúci pre zvýšenie bezpečnosti a produktivity. Preventívna údržba dokáže obmedziť prestoje a zvýšiť spoľahlivosť zariadení. Vytvárame plán proaktívnej údržby na základe údajov o vašom zariadení, spôsobe použitia a pracovnom cykle.

Úpravy a dodatočné výstuže nosníkov

Na základe žiadosti zákazníka vieme predĺžiť alebo skrátiť dĺžku nosníka. Tento úkon je mnohokrát vyžadovaný pri rozširovaní budov alebo pri umiestňovaní použitého žeriava do existujúcej budovy. Okrem toho je možné potrebné nosníky opraviť alebo vystužiť na zvýšenie ich nosnosti.

Vozíky

Motor, prevodovka a riadiaca jednotka sú navrhnuté a vyrobené spoločnosťou Danube Industries, čo vám zaručí výborný zdvíhací výkon, dlhú životnosť a energetickú efektívnosť. Motory upevňované prírubou majú zabudované brzdy, čo pomáha správnemu zastaveniu zariadenia.

Mostové nárazníky

Pružinové, hydraulické alebo gumené mostové nárazníky, ktoré zabezpečia ochranu vášho žeriava pred nárazmi a otrasmi,  spĺňajú požiadavky OSHA.

Plošiny

Zvýšujú bezpečnosť pohybu zamestnancov na pracovisku pridaním alebo modernizovaním chodníkov a zábradlí.

Koncové vozíky a kolesové konštrukcie

Protiodporové ložiská pomáhajú vyhovieť zvýšeným nárokom na produktivitu. Vysokokapacitné koncové vozíky sú navrhnuté na predĺženie životnosti kolesa a zlepšenie udržiavania jazdnej dráhy žeriava.

Prevodná skriňa kladkostroja

Ak si to nové požiadavky vyžadujú, vieme prevodovku vášho žeriava modifikovať alebo aj úplne vymeniť tak, aby vyhovovala či už pracovnému prostrediu alebo novým požiadavkam - najčastejšie zvýšenie nosnosti. Všetky dôležite komponenty ako hriadele, ložiská a prevodovka dokážeme strojovo a tepelne upraviť, čím zabezpečíme nadštandardnú trvácnosť komponentu.

Samoregulačné samovyrovnávacie brzdy

Zjednodušenie údržby automatickou kompenzáciou opotrebovaného obloženia. Ponúkame čeľusťové brzdy so sadou pružín AISE na jednosmerný prúd, s elektrickým uvoľnením alebo s pulzným pohonom na striedavý prúd.

Mostové brzdy

Použité mostové brzdy, ktoré bežne slúžia na žeriavoch poháňaných jednodmerným prúdom, je možné nastaviť na ovládanie zo zeme alebo kabíny. Medzi vymeniteľné alebo renovovateľné komponenty patria elektrické a hydraulické čeľuste, sady pružín na jednosmerný prúd, kotúče a uvoľňovacie mechanizmy.

Spodné bloky

Skladujeme kompletné spodné bloky rôznych veľkostí a konfigurácií a tiež diely, ktoré bežne podliehajú opotrebovaniu, ako sú háky, rámy, čapy, lanovnice, ložiská a bezpečnostné západky.