Výstavba polyfunkčných objektov

Špecifickú časť portfólia našich služieb tvorí výstavba polyfunkčných objektov, ktoré mnohokrát predstavujú výzvu v oblasti spojenia technológií pre rôzne využitie:

  • kancelárske priestory určené pre administratívu
  • verejné priestory, kde sa stretávajú a premiestňujú návštevníci a zamestnanci
  • komerčné priestory, najčastejšie predajne, klientske centrá a reštaurácie
  • obytné a rezidenčné zóny
  • parkovacie a obslužné skladové priestory

Pri výstavbe je extrémne dôležitá správna projekcia, logistika a načasovanie jednotlivých fáz stavby, aby nedochádzalo k prestojom a zbytočným zdržaniam.